Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Kiên Giang

thể loại Băng Tải - Thiết Kế & Lắp Đặt
Địa chỉ nhà 181 Cách Mạng Tháng Tám, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang
số điện thoại 0773918826,0773918827,0918726294
Số fax
Email
Website:
Thời gian làm việc